0

Лай-ла-ла-ла-лай-ла-ла, верьтитьця бисьтрей земля!

Дорогие друззя! Вот што я хачу вам сказать:
Монголын бүх сайхан эмэгтэйчүүд
Мөнхөд инээмсэглэж байг
Бэхи өөрсдийн уран бүтээлээрээ эмэгтэйчүүдтэйгээ хамт байлаа


Читать дальше →