avatar

mishina

Гы

197.48 -132.33
avatar 0.00 -0.08
avatar

Acid

Лёха

188.43 62.75
avatar 0.00 0.00
avatar 179.00 69.23
avatar 0.00 -3.85
avatar

007

15.30 4.22
avatar

DOC

Денис

65.70 16.35
avatar 0.73 0.12
avatar

nahuyatel

Для друзей Димон

19972.93 5048.68
avatar

Zlopolit

Ленин

160.67 46.22
avatar 0.04 -0.51
avatar

katya-ivanok

Екатерина

5209.03 1493.22
avatar

Huylan

Сволочь, скатина, гад

12143.54 3068.96
avatar

xan

5401.25 1664.17